Archiwum dnia: 11 maja 2016


17 Zjazd Naukowy PTD upłynął pod znakiem spotkań naukowych i prezentacji nowości w leczeniu z udziałem najwybitniejszych krajowych ekspertów w diabetologii. Zjazd był największym środowiskowym wydarzeniem naukowym i dydaktycznym. To wydarzenie, które jest okazją do pokazania nowości diabetologicznych i przypomnienia aktualnych wytycznych krajowych i międzynarodowych. – powiedział Prof. dr hab. […]

17 Zjazd PTD: nowe leki, nowe sprzęty i przyszłość