Składki członkowskie za 2020 rok


Uprzejmie informujemy, że mija termin opłacania składek członkowskich naszej organizacji. Przypominamy, iż zgodnie ze statutem jest to obowiązek każdego Członka.

Każdy Członek Towarzystwa otrzymuje Kartę Członkowska, która dodatkowo upoważnia do korzystania z wielu zniżek na uczestnictwo w imprezach, akcjach i programach organizowanych przez Towarzystwo.

Wysokość składki to 120 PLN na rok.

Wpłat można dokonać bezpośrednio na rachunek 60 1050 1298 1000 0002 0296 1470 albo osobiście w Biurze Towarzystwa.

Jeśli jeszcze nie jesteś NASZYM CZŁONKIEM to ZAPRASZAMY – DOŁĄCZ DO NAS!

moja cukrzyca karta biznesowa2