Słodycz Wiedzy


main_sloadycz_wiedzy_2SŁODYCZ WIEDZY to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Stypendium może otrzymać każdy uczeń chory na cukrzycę. Jest przyznawane w trzech kategoriach – szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą wyróżniająco radzą sobie z nauką. Stypendium SŁODYCZ WIEDZY może otrzymać uczeń, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwyższą średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku.

Program został wyróżniony w konkursie “Dobre Stypendia 2013” w kategorii Ogólnopolskie Programy Stypendialne NGO.

Od roku 2010 w VIII edycjach przyznaliśmy 377 stypendiów.

Obecnie przyznaliśmy stypendia IX edycji programu SŁODYCZ WIEDZY IX edycja. Lista Stypendystów.

Stypendia dla młodych diabetyków w IX edycji ufundowali: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Ascensia Diabetes Care Poland sp. z o.o. , Magazyn SzugarFrik,  Ewa i Mieczysław Buczkowscy, Diabetyk24.pl

Galeria Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego dla Diabetyków SŁODYCZ WIEDZY zawiera sylwetki stypendystów i nazwiska wszystkich laureatów tego programu. – slodyczwiedzy.mojacukrzyca.pl

Grono fundatorów może się powiększyć… Aby dołączyć do fundatorów stypendiów prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – Tel. 605 3310345 lub 32 331 33 49

Ascensia Diabetes Care Poland sp. z o.o.logo_160_

SzugarFrik