Akcja sponsorowana: Nakłuwacz nowej generacji! Sprawdź!

Zapraszamy na Lokomotywę! Do Chrzanowa!


Zapraszamy do udziału XII Ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Tańca i Piosenki „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna”.

Jest to impreza trwająca trzy dni. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział około 1900 młodych artystów amatorów z terenu całej Polski – na co dzień uczestników zajęć w instytucjach kultury, świetlicach, szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, stowarzyszeniach.

Celem Festiwalu jest integracja środowisk artystycznych sprawnych i niepełnosprawnych artystów amatorów, wymiana doświadczeń w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego, wspólna zabawa z tańcem i piosenką oraz wymiana energii.

Rokrocznie patronat nad wydarzeniem obejmują osoby lub organizacje dające wzór młodym ludziom oraz uświadamiające młodzieży ważne społecznie tematy. Byli to między innymi: Anna Dymna, Jasiek Mela, Marek Kamiński, Jacek Łumiński, Travelling Inspiration, Synapsis. W tym roku patronem honorowym imprezy zostało Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL

Zgłoszenia i regulamin imprezy www.moksir.chrzanów.pl

Rozkład jazdy Lokomotywy:
1 kwietnia 2017 roku – eliminacje regionalne festiwalu piosenki
21 kwietnia 2017 roku – festiwal piosenki i zespołów muzycznych
21 kwietnia – konferencja „Cukrzyca”
22 kwietnia 2017 roku – festiwal zespołów tańca i piosenki, zespołów tańca nowoczesnego, współczesnego i street-dance
23 kwietnia 2017 roku – festiwal formacji tańca towarzyskiego i cheerleaders

Zapraszamy do Chrzanowa!!!