Subkonta

Członkowie Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą mają przywilej gromadzenia darowizn na leczenie i rehabilitację na imiennych subkontach.

Darowizny te można przekazywać w każdym momencie na ogólnie przyjętych zasadach, niezależnie od innych odpisów i ulg podatkowych.

UWAGA! Nie dotyczy to wpłat z 1 procenta podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. Takie wpłaty są przeznaczane na działalność organizacji, czyli dla wszystkich.

Informujemy, że w przypadku ogólnej formy darowizny, nie z 1 procenta, darczyńca może do wysokości limitu określonego w ustawie odpisać kwotę darowizny o dochodu.

Osoby chcące skorzystać z takiej możliwości gromadzenia środków prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa oraz o wypełnienie i przesłanie wniosku:

WNIOSEK O UTWORZENIE I PROWADZENIE SUBKONTA

Skip to content