cgm


Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia o wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zaproponowano wprowadzenie refundacji na jeden z typów ciągłego monitoringu glikemii dla pacjentów do 18 roku życia z cukrzycą typu 1, leczących się pompą insulinową z nieświadomością hipoglikemii. Wykaz zakłada rozszerzenie refundacji o dwa produkty: transmiter/nadajnik i sensor/elektroda, które […]

Ograniczona refundacja CGM. Oto propozycja Ministerstwa.