cukrzyca typu


Ostatnio w rozważaniach nad etiopatogenezą insulinooporności i cukrzycy coraz częściej poruszany jest udział bakterii jelitowych. Mikroorganizmy te odgrywają kluczową rolę w przepuszczalności błony śluzowej przewodu pokarmowego. W ostatnich latach przyjęte zostało określenie „mikrobiom”. Tym mianem określa się wszystkie bakterie, wirusy i grzyby, które zasiedlają nasze organizmy. Badania ostatnich lat sugerują, […]

Mikroflora jelitowa a cukrzyca typu 1