diabetologii


W okresie Światowego Dnia Cukrzycy chorzy na cukrzycę w Polsce otrzymali bardzo niepokojąca wiadomość. Ministerstwo Zdrowia planuje zlikwidować diabetologię jako główną specjalizację lekarską oraz uniemożliwić wybór diabetologii lekarzom pediatrom. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL wystąpiło do ministra Konstantego Radziwiłła z pismem, w którym piszemy: Z ogromnym zaniepokojeniem zapoznaliśmy […]

Bronimy specjalizacji z diabetologii!