Ewa Otto-Buczkowska


Ocena funkcji nerek w cukrzycy

Nerki odgrywają ogromną role w utrzymaniu homeostazy metabolicznej organizmu zarówno w stanach fizjologicznych jak i patologicznych. Na znaczącą rolę nerek w utrzymaniu homeostazy glukozy wskazuje fakt, że nerkowa produkcja glukozy stanowi około 25% całkowitej produkcji glukozy w organizmie a jej […]


Etapy rozwoju cukrzycy typu 1

Mianem cukrzycy typu 1 określamy postać cukrzycy, która jest skutkiem autoimmunologicznej destrukcji komórek beta. Cukrzyca typu 1 diagnozowana jest zwykle w chwili wystąpienia objawów takich jak wzmożone pragnienie, chudniecie, stan zapalny ujścia cewki moczowej. Wykonane wówczas badania wykazują wysoki poziom […]


Nowa książka Prof. E. Otto-Buczkowskiej

Alterations in Glucose Homeostasis in Children, Adolescents and Young Adults – What’s New? to najnowsza książka Prof. Ewy Otto-Buczkowskiej wydana w Stanach Zjednoczonych. Znalazły się w niej najważniejsze wiadomości dotyczące nowych rozwiązań w terapii cukrzycy typu 1. Oprócz artykułów autorstwa Prof. […]


Ciąża a zaburzenia homeostazy glukozy

Znaczenie prawidłowego metabolizmu glukozy dla prawidłowego przebiegu ciąży jest znane od wielu lat. Na tej stronie problem ten też już poruszałam (Cukrzyca w czasie ciąży 2009; 2012). Pierwsze doniesienia na temat cukrzycy w ciąży pochodzą  z   XIX wieku.  Odkrycie w […]