Ewa Otto-Buczkowska


Ocena funkcji nerek w cukrzycy

Nerki odgrywają ogromną role w utrzymaniu homeostazy metabolicznej organizmu zarówno w stanach fizjologicznych jak i […]


Etapy rozwoju cukrzycy typu 1

Mianem cukrzycy typu 1 określamy postać cukrzycy, która jest skutkiem autoimmunologicznej destrukcji komórek beta. Cukrzyca […]