niepełnosprawność


Świadczenie pielęgnacyjne – przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi, w tym młodymi diabetykami – wzrosło od stycznia 2016 o 100 zł i wynosi obecnie 1300 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne otrzymać może matka lub ojciec (bądź faktyczny opiekun), jeśli rezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność […]

Świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 100 zł