PCDIAB


2
PCDIAB (A Portable Bihormonal Closed Loop for Diabetes) to sztuczna trzustka, która najprawdopodobniej za kilka lat zostanie wprowadzona na rynek. Pracuje nad nią międzynarodowe konsorcjum z udziałem Komisji Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Dr J. Hans DeVries z Holandii. Wyniki badań są bardzo obiecujące. Sztuczna trzustce ma pomóc chorym w automatycznym regulowaniu glikemii. To jedno […]

PCDIAB, czyli sztuczna trzustka