świadczenie pielęgnacyjne


Jest odpowiedź Ministra na wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących orzecznictwa dzieci chorych na cukrzycę. Minister, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michalkiewicz zapowiedział przegląd w 2016 roku systemu orzecznictwa o niepełnosprawności. “Będę proponował realizację działań przez osoby o jak najwyższych kwalifikacjach w […]

Dzieci z cukrzycą przed komisjami ds. niepełnosprawności. Minister odpowiada.


Niedawno postawiona diagnoza, niski wiek dziecka, konieczność nauczenia się życia z chorobą oraz opinia diabetologa. To warunki, które powinny być brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Takie zmiany w prawie postuluje MOJACUKRZYCA.PL Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z […]

Dzieci z cukrzycą przed komisjami ds. niepełnosprawności. Konieczne zmiany.


Świadczenie pielęgnacyjne – przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi, w tym młodymi diabetykami – wzrosło od stycznia 2016 o 100 zł i wynosi obecnie 1300 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne otrzymać może matka lub ojciec (bądź faktyczny opiekun), jeśli rezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność […]

Świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 100 zł