wsparcie


Co jest największym problemem rodziców dzieci chorych na cukrzycę? Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta, ale tylko pozornie. Zdecydowanie na pierwszym miejscu wśród problemów jest generalnie cukrzyca, ale potem? Co ustawia się w kolejce? Spotykając się z rodzinami, w których cukrzyca już zagościła zauważyłem pewną prawidłowość. Uzależnienie problemów od […]

Ważne i najważniejsze