Archiwum dnia: 23 stycznia 2016


Zaburzenia metabolizmu glukozy u chorych z mukowiscydozą. Mukowiscydoza – torbielowate zwłóknienie trzustki (cystic fibrosis – CF) jest jednym ze stosunkowo często występujących przewlekłych schorzeń u dzieci. Dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Dawniej chorzy z tym schorzeniem ginęli bardzo wcześnie, zanim dochodziło do uszkodzenia części wewnątrzwydzielniczej trzustki i do ujawnienia […]

Mukowiscydoza i cukrzyca