Komentarze Prof. E.Otto-Buczkowskiej

Komentarze Prof. dr. hab. n. med. Ewy Otto-Buczkowskiej, wybitnego specjalisty diabetologa, specjalisty pediatrii, honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, autora wielu publikacji naukowych i podręczników z zakresu diabetologii


Insulinoterapia dożylna – kiedy?

Insulina jest hormonem produkowanym przez komórki β wysp trzustki. Odgrywa decydującą rolę w metabolizmie glukozy.  Wskazania […]


Nie tylko cukrzyca?

Autoimmunologiczne zespoły poliendokrynne mogące towarzyszyć cukrzycy Cukrzycy o podłożu autoimmunologicznym, a więc „klasycznej” cukrzycy typu […]