Gdzie szukać pomocy?

Każda osoba, która potrzebuje pomocy dla siebie lub swoich bliskich, powinna pamiętać, że może również zwrócić się z prośbą o wsparcie np. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej jednostki państwowej, która znajduje się najbliżej jej miejsca zamieszkania.

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl – znajdują się bardzo cenne informacje m.in.:
− aktualnie obowiązujące akty prawne
− wzory dokumentów
− wykazy teleadresowe: wydziałów polityki społecznej, urzędów wojewódzkich, regionalnych ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz jednostek pomocy społecznej
− kompendia wiedzy np. dla osób niepełnosprawnych

Warto również odwiedzić stronę internetową PFRON-u, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl.

Najlepiej skontaktować się z wybraną instytucją telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i przedstawić swoją sytuację. To pozwoli Państwu zaoszczędzić cenny czas i upewnić się, czy możecie Państwo do danej instytucji zwrócić się z prośbą o pomoc. Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Pracownicy tych placówek udzielają takich informacji również drogą telefoniczną.

W każdej sprawie dotyczącej sytuacji osoby chorej na cukrzycę można kontaktować się bezpośrednio z Biurem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Pracownicy Towarzystwa mają wykształcenie, przeszkolenie i wieloletnie doświadczenie z zakresu wspierania osób chorych na cukrzycę w każdym wieku.

TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Młyńska 17
44-100 Gliwice, Polska

Biuro czynne: pon.-pt. 9.00-15.00
Tel./Fax. +48 32 331-33-49,
Kom: + 48 605 331 345,
mail: biuro@mojacukrzyca.pl

Skip to content