Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Nasza misja

Według najnowszych danych (listopad 2020) w Polsce problem cukrzycy dotyka blisko 3 milionów osób. 250 tysięcy z nich to chorzy na cukrzycę typu 1, pozostali to chorzy na cukrzycę typu 2.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą od 1996 roku działa na rzecz środowiska diabetyków w Polsce.

Jesteśmy głosem chorych na cukrzycę i ich opiekunów!
O wielu lat walczymy o godne życie młodych polskich diabetyków!
Z naszej pomocy korzystają tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych chorych na cukrzycę i ich rodziny!
Sprawiamy, że cukrzyca pozwala normalnie żyć…

Nasza organizacja wspiera w codziennej walce z chorobą, zachęca do aktywności mimo ograniczeń, wynajduje talenty, eksponuje osobowości, edukuje w terapii, kreuje aktywne postawy, wspomaga potrzebujących. – np. Program Stypendialny „Słodycz Wiedzy”, Program „Drużyna MOJACUKRZYCA.PL”, Program Warsztatów i Turnusów Edukacyjnych

Walczymy o lepsze traktowanie w szkołach, domagamy się równych szans w edukacji, skracamy dystans pomiędzy diabetykami a społeczeństwem, staramy się zmieniać wizerunek diabetyków, czuwamy nad działaniami decydentów. np. współpraca z ministerstwami, Akcja społeczna „Cukrzyca – nie bądź obojętny, możesz pomóc”, „Pompowa Mapa Polski”

Codziennie dbamy o rozwój samorealizacji swoich podopiecznych, wychowujemy ich w poczuciu wartości, skłaniamy do wzajemnej pomocy, tworzymy dobrą atmosferę i wzbogacamy możliwości życia z chorobą.

Przełamując bariery dla diabetyków w każdym wieku budzimy w nich poczucie własnej wartości.

ZAPRASZAMY!

DOŁĄCZ DO NAS!!!

Skip to content