Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Reprezentacja środowiska

Działalność Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą to również reprezentowanie środowiska osób chorych na cukrzycę.

Walczymy o lepsze traktowanie w szkołach, domagamy się równych szans w edukacji, skracamy dystans pomiędzy diabetykami a społeczeństwem, staramy się zmieniać wizerunek diabetyków, czuwamy nad decyzjami decydentów.

Stale monitorujemy działania administracji państwowej, szczególnie Ministerstwa Zdrowia,  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Regularnie uczestniczymy w konsultacjach społecznych aktów prawnych, które są ważne z punktu widzenia życia z cukrzycą w Polsce.

Mamy sukcesy! Oto kilka z nich:

  • Dzięki naszej działalności i współpracy ze środowiskiem lekarskim oraz Ministerstwem Zdrowia udało się wprowadzić nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dzięki temu jest w Polsce możliwa refundacja terapii pomp insulinowych oraz zestawów infuzyjnych dla pacjentów do 26 roku życia oraz częściowa refundacja dla pacjentów powyżej 26 roku życia.
  • Mieliśmy znaczący udział przy wprowadzaniu refundacji na długo działające analogi insulin.
  • Dzięki naszym działaniom udało się wprowadzić zapisy umożliwiające równe traktowanie dzieci przewlekle chorych w regulaminach konkursów przedmiotowych a ponadto monitorujemy postęp wprowadzania regulacji dotyczących warunków przyjmowania i funkcjonowania dzieci przewlekle chorych w przedszkolach i szkołach.

Nad kolejnymi pracujemy!

Skip to content