Zalecenia dietetyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 2018


Prof. Ewa Otto-Buczkowska

Prof. Ewa Otto-Buczkowska

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD), jak co roku, opublikowało aktualizację zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę.

W aktualizacji zaleceń PTD podkreśla, że stosując diety o zmniejszonej kaloryczności i o różnych proporcjach białek, tłuszczy i węglowodanów, można uzyskać redukcję masy ciała, jednak należy pamiętać, że w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę nie zaleca się przewlekłego stosowania takiej diety, a także głodówek. Publikacja podtrzymuje zalecany w latach ubiegłych udział węglowodanów w diecie na poziomie ok. 45 proc. całkowitej energii. Natomiast spożywając produkty o niskim indeksie glikemicznym i dużej zawartości błonnika, można zwiększyć udział węglowodanów do 60 proc. całkowitej energii.

Ograniczeniu do minimum powinno podlegać spożycie cukrów prostych – jedno i dwucukrów. PTD zwraca uwagę również na zmniejszenie spożycia cukrów dodanych i tzw. free sugars, których źródłami są głównie słodycze, cukier, napoje, miód.

Szczególną uwagę zwrócono na spożycie błonnika i jego znaczenie w diecie. Choć zalecana ilość nie uległa zmianie (25 g lub 15/1000 kcal), to doprecyzowano ilość porcji i źródła, z których powinno się go pozyskiwać.

Kolejna aktualizacja stanowiska dotyczy spożycia tłuszczy. Sugeruje się zmianę jego udziału w diecie z 30-35 proc., które zalecane były w latach poprzednich, do 25-40 proc. Przy wysokim spożyciu tłuszczy istotny jest udział rodzajów kwasów tłuszczowych.