Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Braki leków przeciwcukrzycowych. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odniósł się do pytania zadanego w formie interpelacji poselskiej nr 35975, dotyczącego braku dostępności leków stosowanych przy cukrzycy typu 2. Jak wskazał, ze względu na lokalne utrudnienia w zakresie zakupu leków przez polskich pacjentów, minister zdrowia pozostaje w kontakcie z podmiotem odpowiedzialnym za lek Ozempic.

Przyczyną lokalnych niedoborów leku w niektórych aptekach jest stale rosnące zapotrzebowanie na lek. Braki produktu leczniczego Ozempic spowodowane są nadmierną konsumpcją, głównie poprzez przepisywanie leku przez lekarzy dla pacjentów poza wskazaniami rejestracyjnymi: jako panaceum na redukowanie masy ciała – podał.

Jednocześnie wskazał, że lek Victoza  decyzją podmiotu odpowiedzialnego został wstrzymany w obrocie i minister nie ma wpływu na te czynniki. Powołując się na konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, wiceminister przypomniał, że do tej samej grupy leków należy dostępny na rynku Rybelsus (semaglutyd), dlatego też może stanowić alternatywę dla leku Ozempic (semaglutyd).

Z kolei dostępny na rynku lek Saxenda  (liraglutyd) może z kolei stanowić zamiennik dla produktu leczniczego Victoza (liraglutyd).

W odpowiedzi wiceszefa MZ pojawiła się także wzmianka o tym, że minister zdrowia “wydał zgody na import interwencyjny, czyli czasowe dopuszczenie do obrotu dla wnioskujących hurtowni farmaceutycznych, co oznacza, że na rynku może być dostępny także produkt Ozempic w obcojęzycznych opakowaniach”.

– W odniesieniu do pytania w zakresie wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży produktów leczniczych Ozempic oraz Victoza, należy wskazać, że w obecnym stanie prawnym nie istnieje taka możliwość. Aktualnie trwają prace w zakresie stworzenia przepisów prawa dotyczących reglamentacji produktów leczniczych na polskim rynku, stosowanych nie tylko w czasie epidemii i w chorobach zakaźnych, jednak podanie konkretnej daty wejścia w życie wskazanych uregulowań prawnych nie jest znane.

Wiceminister podsumował, że niedobory rynkowe leków są trudne do przewidzenia i w wielu sytuacjach zależy od czynników losowych.

Pełna odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Skip to content