Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Ceny insulin, leków, pasków i igieł od 1 lipca 2023. Powrót insuliny i podwyżka ceny popularnego leku.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2023 roku.

Od początku roku 2023, finansowaniem ze środków publicznych zostało objętych 97 nowych cząsteczko – wskazań, w tym:

 • 46 cząsteczko – wskazań onkologicznych,
 • 51 cząsteczko – wskazań nieonkologicznych,
 • 31 cząsteczko – wskazań dedykowanych chorobom rzadkim.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 lipca 2023 r. (nr 70), w porównaniu do obwieszczenia 69 zawiera następujące zmiany:

 1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 50 produktów bądź nowych wskazań.
 2. Dla 42 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,10 zł do 16 794,00 zł).
 3. Dla 79 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,02 zł do 38,34 zł).
 4. Dla 527 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
 5. Dla 392 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 112,20 zł).
 6. Dla 185 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 409,13 zł).
 7. Dla 312 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 40,71 zł).
 8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 30 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Nowości dla pacjentów chorych na cukrzycę

Nie przedłużono refundacji na lek Glucobay 50,.

Na listę refundacyjną powrócił preparat insuliny degludec – Tresiba, 10 wkł.po 3 ml

Wskazania to: Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); Cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

Jest też nowy preparat metforminy – Zenofor.

Podwyżki dla pacjentów chorych na cukrzycę

Nieznaczna, bo o 13 groszy podwyżka dotyczy preparatu insuliny glargine i Lixisenatidum – Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+33 j/ml+mcg/ml.

Wskazania: Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

Znacząco zdrożał lek Ozempic, , roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg i 0,5 mg – 107,32 na 126,26, powyżka o 18,94 zł

Wskazania: Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

Obniżki dla pacjentów chorych na cukrzycę

Znacząca, bo o 21,32 zł obnizka dotyczy preparatu insuliny glargine i Lixisenatidum – Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+50 j/ml+mcg/ml

Wskazania: Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

Obniżki dotyczą również preparatu Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 0.75 mg, 1,5 mg, 3 mg i 4,5 mg. Z 68,98 na 58,32, obniżka o 10,66 zł.

Pełna lista to tym linkiem: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2023 r.

Skip to content