Integracja systemu Eversense CGM z Apple Health

Aplikacja Eversense® CGM została zaktualizowana w celu płynnej integracji z Apple HealthTM. Oznacza to, że osoby chorujące na cukrzycę korzystające z systemów Eversense CGM będą teraz miały możliwość przeglądania swoich danych dotyczących stężenia glukozy – obok innych danych o własnym zdrowiu – w aplikacji Apple Health: popularnej platformie, gromadzącej dane dotyczące zdrowia na iPhone’a.

Opracowany przez Senseonics Holdings, Inc (NYSE American: SENS) wyjątkowo dokładny i w pełni implantowalny Eversense E3 jest jedynym długoterminowym systemem do ciągłego monitorowania glukozy (CGM) dostępnym na rynku, z okresem noszenia sensora do 6 miesięcy. System przekazuje dane do aplikacji Eversense CGM, w której użytkownicy mogą łatwo przeglądać, analizować i udostępniać dane o stężeniu glukozy, a także są ostrzegani o zmianach i trendach glukozy. Dzięki tej aktualizacji użytkownicy na wszystkich rynkach, na których dostępny jest system CGM Eversense, mogą teraz wyświetlać swoje dane w aplikacji Apple Health, a także przeglądać dane dotyczące zdrowia zebrane przez ich iPhone’a za pośrednictwem różnych aplikacji i urządzeń. Integracja ta ma na celu poprawę zarządzania swoją cukrzycą poprzez umożliwienie użytkownikom Eversense łatwego przeglądania danych dotyczących stężenia glukozy w ramach szerszego środowiska cyfrowych danych o zdrowiu.

„Cieszymy się, że dokonaliśmy integracji systemu Eversense CGM z Apple HealthTM, dając naszym użytkownikom większe możliwości w zakresie sposobu przeglądania i wykorzystywania danych w zarządzaniu swoją cukrzycą” – powiedziała Elaine Anderson, kierownik jednostki biznesowej Eversense CGM w Ascensia Diabetes Care. „Uzupełniając korzyści płynące z aplikacji Eversense CGM, ta aktualizacja umożliwia osobom chorującym na cukrzycę dostęp do danych dotyczących poziomu glukozy obok innych ważnych parametrów, aby zapewnić bardziej całościowy obraz ich zdrowia i samopoczucia. W coraz bardziej cyfrowym świecie ważne jest, aby urządzenia medyczne i rozwiązania cyfrowe współpracowały ze sobą. Duże nadzieje wiążemy z perspektywą dalszego rozwoju Eversense w ekosystemie zintegrowanej opieki zdrowotnej.”

Ascensia Diabetes Care we współpracy z firmą Senseonics dąży do przekazania informacji, danych oraz narzędzi do głębszej analizy pacjentom, poprzez zapewnienie połączenia systemu Eversense z większą liczbą urządzeń i platform cyfrowych. Firmy wspólnie realizują plany mające na celu uzyskanie zatwierdzenia iCGM (zintegrowany CGM) oraz integrację z systemami automatycznego podawania insuliny (AID), jak również aktywnie poszukują współpracy branżowej, która zwiększy korzyści płynące z Eversense dla pacjentów.

Więcej informacji na temat Eversense CGM i aplikacji Eversense CGM App można znaleźć na stronie diabetes.ascensia.pl/eversense-e3/

Skip to content