Marka Śląskie 2021. Mamy nominację!


Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą otrzymało nominację do nagrody Marka Śląskie 2021. To już 12. edycja tych prestiżowych wyróżnień. Jesteśmy zaszczyceni i bardzo miłe zaskoczeni!

Konkurs „Marka Śląskie” ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląska w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Pełna lista nominowanych – zobacz

Nagrody wręczone zostaną 4 września 2021 r., na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.