Pompowa Mapa Polski 2014

pmp_2015_logoPrzedstawiamy kolejną odsłonę akcji POMPOWA MAPA POLSKI, prowadzonej od 2010 roku przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.

Pompowa Mapa Polski zawiera dane o tym ile pomp insulinowych zakupiono ze środków NFZ dla osób z cukrzycą do 18 roku życia oraz  dla osób od 18 do 26 lat, z podziałem na województwa. W zestawieniu ujęto razem wszystkie świadczenia, zarówno te w ramach których zakupiono i podłączono pompy insulinowe dzieciom do 6 roku życia jak i te podłączone dzieciom od 6 do 18 roku życia oraz osobom dorosłym od 18 do 26 roku życia.

W sumie w 2014 roku zrealizowano 2277 świadczeń co daje wzrost o niecałe 5 % w stosunku do roku 2013.

Na świadczenia wydano w 2014 roku ponad 15,7 mln złotych, o 0,7 mln więcej niż w 2013. W stosunku do 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy refundowano zakup pomp insulinowych zarówno dla dzieci jak i dorosłych do 26 roku życia wydano o 0,7 mln złotych mniej.

Uwzględniając dane z NFZ na temat ilości zakontraktowanych i rozliczonych świadczeń w 2014 roku wykorzystano niecałe 83 % zabezpieczonych na ten cel środków.

Pompowa Mapa Polski 2014 do 18 r.ż
Pompowa Mapa Polski 2014 przedstawia ilość pomp insulinowych zakupionych przez NFZ do 18 r.ż

POMPY INSULINOWE do 18 roku życia.

W porównaniu do ubiegłego roku zakupiono więcej pomp niż rok wcześniej – 1662 w 2014. (1606 w 2013).

Daje to nieznaczny wzrost o 3,5 procent. Jednak w odniesieniu do lat ubiegłych zrealizowano to świadczenie na podobnym poziomie – w roku 2012 1816, w 2011 – 1583 pomp, w 2010 – 1616 a w 2009 – 1553.

Koszt realizacji świadczenia wyniósł prawie 11,5 mln. złotych.

Nie zmienił się rozkład terytorialny świadczeń. Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej świadczeń w 2014 roku zrealizowano w województwie mazowieckim – 373 i śląskim – 207. Na trzeciej pozycji znalazło się woj. wielkopolskie – 184.

Najmniej od samego początku realizacji świadczenia przybywa pomp w województwie opolskim – 25 w 2014.

Zdecydowany, prawie 75 procentowy wzrost ilości zakupionych pomp zanotowano w województwie łódzkim – z 70 w 2013 do 122 w 2014. Znacząco więcej świadczeń zrealizowano również w województwach wielkopolskim – 29 % (143 w 2013 i 184 w 2014) oraz mazowieckim – 25 % (298 w 2013 i 373 w 2014).

pmp_2014_mapa_dzieci_kont
Pompowa Mapa Polski 2014 wartość kontraktów NFZ na zakup i podłączenie pomp insulinowych do 18 r.ż.

Niepokoi prawie 29 procentowy spadek ilości przekazanych pomp w województwie dolnośląskim.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że są miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt w całości, w kilku nawet przekroczono zakontraktowaną kwotę, ale także w kilku miejscach znacząco nie wykorzystano zapewnionych środków.

Na uwagę zwraca, że w woj. mazowiecki pomimo największej kwoty zakontraktowanych i zrealizowanych świadczeń wykorzystano zapewnione środki finansowe tylko na poziomie 65 %.

W woj. podlaskim wykorzystano 66 % środków a w podkarpackim niecałe 69 %. Dalej wykorzystanie środków kontraktowanych z NFZ nie idzie zbyt dobrze w woj. lubuskim – 78 % i pomorskim – 73 %.

Biorąc pod uwagę całą kwotę zakontraktowaną oraz liczbę rozliczonych świadczeń we wszystkich województwach wykorzystano tylko niewiele ponad 82 % zakontraktowanych środków.

 

POMPY od 18 do 26 roku życia

pmp_2014_mapa_dor
Pompowa Mapa Polski 2014 przedstawia ilość pomp insulinowych zakupionych przez NFZ od 18 do 26 r.ż

W ciągu 2014 roku zakupiono dla dorosłych z cukrzycą 615 pomp insulinowych – o 9 % więcej niż w 2013 – 566, a porównywalnie do 2012 roku – 596. Koszt realizacji świadczenia wyniósł niewiele ponad 4,2 mln. złotych.

Podobnie jak w przypadku pomp do 18 roku życia widać zróżnicowanie w rozkładzie realizacji świadczenia na poszczególne województwa, choć zmieniły się miejsca gdzie pomp przybywa najwięcej. Są też województwa, gdzie realizuje się zaledwie od kilku do kilkunastu świadczeń na rok.

Zdecydowanie najwięcej pomp insulinowych w roku 2014 przybyło w województwie śląskim – 107 i mazowieckim – 97.

Najmniej świadczeń zrealizowano w województwach: warmińsko-mazurskim – 5, opolskim – 10, lubuskim – 11 oraz w świętokrzyskim – 12 i zachodniopomorskim – 14.
Zdecydowany, prawie 50 procentowy wzrost ilości zakupionych pomp zanotowano w województwie mazowieckim – z 65 w 2013 do 97 w 2014.  Ciekawostką jest województwo świętokrzyskie, gdzie po raz pierwszy od trzech lat przekazano 12 pomp.

pmp_2014_mapa_dor_kont
Pompowa Mapa Polski 2014 wartość kontraktów NFZ na zakup i podłączenie pomp insulinowych od 18 do 26 r.ż.

Znacząco więcej świadczeń zrealizowano również w województwie wielkopolskim – 38 % (34 w 2013 i 47 w 2014).

Bardzo niepokojący jest prawie 60 procentowy spadek ilości przekazanych pomp w województwie warmińsko-mazurskim – 15 w 2013 i 5 w 2014.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że podobnie jak w przypadku pomp do 18 roku życia są miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt prawie w całości, a w woj. dolnośląskim nawet przekroczono zakontraktowaną kwotę o ponad 23 %.

Ogromnie niepokoi fakt, że pomimo zabezpieczonych środków finansowych w województwie warmińsko-mazurskim i lubuskim wykorzystano tylko 1/3 kwoty – odpowiednio 29 % i 35 % a w podkarpackim tylko 50 %. Taka sytuacja powtarza się od 2012 roku.

Biorąc pod uwagę całą kwotę zakontraktowaną oraz liczbę rozliczonych świadczeń we wszystkich województwach wykonano prawie 84 procent zakontraktowanych środków.

Skip to content