Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Światowy Dzień Cukrzycy w Sejmie.

Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy w ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy odbył kolejne posiedzenie.

W ramach spotkania odbyła się też debata o stanie polskiej diabetologii z udziałem ekspertów w tej dziedzinie. Zaprezentowano na niej osiem rekomendacji koniecznych zmian, wypracowanych przez Forum Ekspertów ds. Cukrzycy, powołane w pierwszej połowie 2021 r. Trafią one do ministra zdrowia.

Wśród poruszonych zagadnień znalazły się opieka farmaceutyczna i opłata cukrzycowa w kontekście leczenia pacjentów z cukrzycą, edukacja diabetologiczna, rola pielęgniarek diabetologicznych i edukatorów, refundacja leków i powikłania cukrzycowe. Poruszono też kwestię dostosowania do międzynarodowych standardów kryteriów refundacji dotychczas stosowanych leków.

Oto zapis posiedzenia.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, podczas którego odbyła się debata pt. „Światowy Dzień Cukrzycy – debata nt. stanu polskiej diabetologii i rekomendacje zmian”

1. Przeznaczenie części wpływów z opłaty cukrowej na leczenie cukrzycy w Polsce, w tym przede wszystkim na: profilaktykę wśród osób zdrowych i grup ryzyka, edukację diabetologiczną, systematyczne rozszerzanie dostępu do nowoczesnych terapii oraz profilaktykę powikłań niewyrównanej cukrzycy:
• Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak – kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
2. Wykorzystanie elementów opieki farmaceutycznej na rzecz wsparcia pacjentów z cukrzycą:
• prof. dr n. med. Marcin Czech – prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego,
3. Edukacja diabetologiczna powinna być odpowiednio dostępna i finansowania przez NFZ, w formie porady pielęgniarskiej i edukacyjnej (zarówno na poziomie AOS i POZ):
• Alicja Szewczyk – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego,
4. Zapewnienie równego dostępu do edukacji wśród wszystkich grup wiekowych:
• Monika Zamarlik – prezes Zarządu Federacji Diabetyków,
5. Zwiększenie zaangażowania pielęgniarek diabetologicznych oraz edukatorów w opiekę nad pacjentem z cukrzycą:• Barbara Kucharska – prezes Zarządu Fundacji Diabeciaki,
6. Sukcesywne rozszerzanie dostępu pacjentów do nowoczesnych leków i technologii stosowanych w cukrzycy, zgodnie z międzynarodowymi standardami:• Anna Śliwińska – prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
7. Działania na rzecz zapobiegania powikłaniom cukrzycy oraz zapewnienia dostępu do ich właściwego leczenia:• prof. dr hab. n.med. Krzysztof Strojek – konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii,
8. Sukcesywne dostosowanie kryteriów refundacji dotychczas stosowanych leków do międzynarodowych standardów:
• prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
9. Dyskusja.
Propozycje zmian i rekomendacji pochodzą z prac Forum Ekspertów ds. Cukrzycy.

W spotkaniu wziełą udział również Irena Guszczyńska, wiceprezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.

Skip to content