Zdrowo Jem! Jestem aktywny! Mądrze kupuję! Jestem odpowiedzialny!


Zdrowo Jem!  Jestem Aktywny! Mądrze kupuję! Jestem odpowiedzialny! to program promujący zdrowy tryb życia w oparciu o zdrową dietę i aktywność fizyczną.

Jest realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą od 2014 roku. Polega na przeprowadzaniu warsztatów multimedialnych w placówkach oświatowych na temat zdrowego stylu życia. W ciągu trzech lat przeszkoliliśmy ponad 2 200 uczniów.

W I edycji programu w 2014 roku odbył się również konkurs plastyczny poświęcone promocji aktywnego stylu życia, oraz zdrowej i pełnowartościowej diety u dzieci i młodzieży. Integralną częścią projektu była konferencja dla nauczycieli, połączona z prezentacją materiałów szkoleniowych przeznaczonych do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.

II edycja programu w 2015 roku pod hasłem “Kodeks Dobrych Praktyk” była realizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Gościliśmy w szkołach podstawowych.

III edycja programu w 2016 obejmuje kolejne warsztaty w szkołach podstawowych pod hasłem “Kodeks Dobrych Praktyk”. Partnerem pierwszego etapu programu jest Tesco Polska sp. z o.o. – Pasaż TESCO 

IV edycja programu w 2017 roku obejmuje kolejne warsztaty w szkołach podstawowych pod hasłem “Zdrowo Jem!  Jestem Aktywny! Mądrze kupuję! Jestem odpowiedzialny! “. Program jest realizowany we współpracy ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim.

Profil programu na facebook.com/zdrowojemjestemaktywny/