Ceny pasków i insulin od 1 listopada 2021. Lista refundacyjna.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 r. .

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 listopada 2021 r. (nr 60), w porównaniu do obwieszczenia 59 zawiera następujące zmiany:

  1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 57 produktów bądź nowych wskazań.
  2. Dla 117 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 2 926,37 zł).
  3. Dla 15 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 1,88 zł do 1 134,00 zł).
  4. Dla 324 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
  5. Dla 176 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 29,31 zł).
  6. Dla 382 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 26,21 zł).
  7. Dla 49 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,02 zł do 29,31 zł).
  8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 50 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

W zakresie wskazań dotyczących cukrzycy obniżono wysokości dopłat pacjenta w przypadku kilku preparatów metforminy (max. necałe 4 złote) oraz jednych pasków do glukometrów o 2 grosze.

Podwyżek ani nowych pozycji nie umieszczono.

Pełna lista refundacyjna dostępna jest na stronach Ministerstwa Zdrowia

Skip to content