Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Słodkie Pogotowie. Zakończenie projektu w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Słodkie Pogotowie – zakończyliśmy realizacje projektu polegającego na  szkoleniach z pomocy dzieciom z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych, sportowych i kulturalnych przy wsparciu Polskich Sieci Energetycznych PSE.

Słodkie Pogotowie, czyli projekt szkoleń z pomocy dzieciom z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych, sportowych i kulturalnych, został zrealizowany.

Przeszkoliliśmy 25 placówek w tym szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, świetlice środowiskowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu miasta Zabrze.

Zgodnie z tytułem projektu wzmocniliśmy otoczenie dzieci chorych  na cukrzycę typu 1 poprzez przekazanie nauczycielom i opiekunom wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę w placówkach oświatowych i innych.

Przekazana wiedza z pewnością znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci chorych na cukrzycę  na co dzień, zarówno w szkole jak i czasie zajęć pozalekcyjnych.

Takie szkolenie było bardzo potrzebne – powiedziała Lucyna Skutnik, zastępca dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zabrzu. Pozwoliło nabyć wiedzę na temat choroby i pozbyć się obaw. W placówkach są dzieci z cukrzycą i dzięki temu szkoleniu wiemy jak im pomóc w chorobie.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą od 25 lat działa na rzecz środowiska diabetyków w Polsce. Wspiera w walce z chorobą, zachęca do aktywności, wynajduje talenty, eksponuje osobowości, edukuje w terapii, kreuje aktywne postawy. Dba o rozwój podopiecznych, wychowuje w poczuciu wartości, wzbogaca możliwości życia z chorobą.

Skip to content