Rozczarowanie pacjentów z cukrzycą. List do ministra zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy refundacyjnej na listopad. Mimo nadziei pacjentów z cukrzycą typu 2 i głosu ekspertów w dziedzinie diabetologii, Ministerstwo nie rozszerzyło grupy chorych objętych refundacją flozyn.

Pacjenci i środowisko eksperckie jest rozczarowane decyzją Ministerstwa Zdrowia, które zadecydowało o utrzymaniu dotychczasowych warunków refundacji nowoczesnej farmakoterapii dla pacjentów z cukrzycą typu 2.

Blisko dwa lata po refundacji tej nowoczesnej terapii w cukrzycy typu 2 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wspólnie z ekspertami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wydało raport „Ocena dostępu do nowoczesnej farmakoterapii (inhibitory SGLT-2, agoniści GLP-1) w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych – analiza blisko 2 lata po refundacji”. Wnioski są jednoznaczne: potrzeba rozszerzenia dostępu do nowoczesnego leczenia.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne rekomenduje, by wprowadzać do leczenia flozyny bez względu na stopień wyrównania glikemii. Komitet Naukowy Raportu postuluje by rozszerzyć refundację obniżając próg HbA1c do 7%.

Jak czytamy w liście jest to szczególnie ważne w czasach pandemii COVID-19, kiedy pacjenci z cukrzycą typu 2 są grupą szczególnie zagrożoną. Powinniśmy podejmować wszelkie działania, które uchronią ich przed ciężkim przebiegiem COVID-19.

Jak wskazują eksperci, rozszerzenie dostępu do nowoczesnego leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2 powinniśmy traktować jako ważną inwestycję, która winna być elementem długofalowej strategii dla systemu ochrony zdrowia. Dobre leczenie cukrzycy typu 2 to inwestycja, która pozwoli ograniczyć koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne związane z powikłaniami cukrzycy.

źródło: List do MZ

Skip to content