Jak wygląda “Życie z cukrzycą”?


Życie z cukrzycą w wersji on line

Życie z cukrzycą w wersji on line

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją kampanii Życie z cukrzycą, pod patronatem MOJACUKRZYCA.PL – Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Projekt ukazał się wraz z dziennikiem Rzeczpospolita z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą przy współpracy z Międzynarodową Federacją Diabetologiczną i Polskim Towarzystwem Diabetologicznym. Jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat roli profilaktyki oraz właściwego leczenia w walce z cukrzycą.

W tej edycji „Życia z cukrzycą”wypowiedź prof. Macieja Małeckiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który prezentuje skalę problemu oraz mówi o problemie polskich pacjentów z dostępem do nowoczesnych terapii. Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, który wciąż nie refunduje nowoczesnych leków inkretynowych.

Prof. Leszek Czupryniak, prezes PTD w latach 2011-2015, podkreśla zaś jak ważna jest rola insulinoterapii w leczeniu chorych oraz dlaczego Polska odbiega od standardów europejskich, gdzie dużo częściej stosowane niż w Polsce są analogi szybkodziałające i długodziałające insuliny.

Godnym polecenia jest edukacyjny materiał na temat samokontroli glikemii. Właściwe leczenie cukrzycy nie jest możliwe bez stałego monitorowania glikemii, dlatego tak ważna jest codzienna samokontrola, która jest poddawana odpowiedniej analizie. Dla diabetyków ważne jest aby urządzenia prezentowały wysoki poziom mobilności gdyż pomiary glikemii są dziś dokonywane między innymi w szkołach, biurach czy w środkach komunikacji transportu publicznego. Jak podkreśla Mariusz Masiarek, przewodniczący Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – mojacukrzyca.pl, dzięki dobrej samokontroli można osiągnąć sukces w terapii jak i w życiu.

Przykładem mogą być stypendyści Ogólnopolskich Programów dla Diabetyków SŁODYCZ WIEDZY i Drużyna MOJACUKRZYCA.PL,  tacy jak Marta Bokun – wicemistrzyni Europy do lat 21 w kajak polo, która od lat choruje na cukrzycę typu 1.

Cukrzyca to poważna choroba. Bez względu na to czy pierwszego czy drugiego typu. Nie boli, na zewnątrz niewidoczna jednak nie pozwalająca o sobie zapomnieć. Codzienność diabetyka bywa naprawdę uciążliwa. Tym bardziej trzeba docenić tych, którzy mimo trudności wynikających z borykania się na co dzień z przewlekłym schorzeniem potrafią pokazać innym, że  z cukrzycą można osiągnąć bardzo wiele. Właśnie ten potencjał zauważa w swojej działalności Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – MOJACUKRZYCA.PL.

Dla nas to bohaterowie codzienności, z postawą motywującą innych. – podkreśla Irena Guszczyńska, sekretarz Towarzystwa.

Ponadto zaproszeni eksperci, od lat aktywnie działający dla poprawy opieki diabetologicznej w Polsce, wskazują jakie problemy dotykają chorych na cukrzycę i co ich zdaniem należałoby zmienić aby poprawić obecną sytuację. Wśród nich m.in. Andrzej Bauman, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, który podkreśla, że nieleczona lub źle leczona cukrzyca grozi ciężkimi powikłaniami.

Życie z cukrzycąIgor Grzesiak – członek zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą – wskazuje na znaczenie projektu pt. „Cukrzyca 2025. Strategia prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce 2015-2025”, który został przygotowany przez organizacje diabetologiczne, w tym Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, oraz ekspertów w celu zdefiniowania wyzwań oraz kluczowych działań, które muszą zostać podjęte w najbliższym czasie. Udział pacjenta w leczeniu choroby jest bardzo istotny, dlatego jak twierdzi Alicja Szewczyk, przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, powinniśmy wprowadzić do polskiego systemu ochrony zdrowia stanowisko edukatora ds. diabetologii a edukacja terapeutyczna w cukrzycy powinna być odrębnym świadczeniem kontraktowanym przez NFZ. Natomiast Jerzy Magiera z mojacukrzyca.org, wskazuje również na problem z nierównym dostępem do edukatorów, pielęgniarek i lekarzy, do których dostęp w małych miasteczkach jest utrudniony. Beata Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, wskazuje, że p profilaktyce cukrzycy, jak i już w samej chorobie, kluczowe jest połączenie trzech elementów: diety, aktywności fizycznej i odpowiednio prowadzonej terapii.

 

Siła diabetykaSukces dzięki samokontroli