Kiedy odłączać pompę insulinową?

Terapia za pomocą osobistej pompy insulinowej wymaga od pacjenta noszenia urządzenia podłączonego do ciała niemal przez całą dobę. Niestety, istnieją również okoliczności, w których konieczne staje się odłączenie pompy insulinowej i zostawienie jej w bezpiecznym miejscu. – pisze lek. Oliwia Janota, trener pompowy

lek. Oliwia Janota, trener pompowy

Wciąż zdarzają się sytuacje, w których pacjenci zapominają o odłączeniu pompy oraz urządzeń z nią sparowanych (sensor, transmiter) przed wejściem do pomieszczenia, w którym wykonywany jest na przykład rezonans magnetyczny. Taka sytuacja może prowadzić do natychmiastowego i nieodwracalnego uszkodzenia pompy (oraz urządzeń sparowanych eksponowanych na promieniowanie).

Personel pracowni obrazowej nie zawsze zna specyfikę urządzenia, jakim jest pompa insulinowa. Dlatego tak ważne jest, by sami pacjenci oraz diabetologiczny zespół terapeutyczny pamiętali o możliwych zagrożeniach dla działania pompy – zauważa lek. Oliwia Janota w artykule w serwisie mp.pl

Niezwykle istotne jest również uwzględnianie warunków atmosferycznych.

Większość pomp insulinowych dostępnych w Polsce dopuszcza stosowanie urządzenia w temperaturze otoczenia wahającej się od 5 do 37 stopni Celsjusza. Należy jednak pamiętać, iż w urządzeniu znajduje się zbiornik z insuliną wrażliwą zarówno na wysokie, jak i niskie temperatury otoczenia. Ekspozycja na jej ekstremalne wartości naraża pacjenta na hiperglikemię z powodu dezaktywacji insuliny. – wskazuje Janota. I dodaje – W niektórych modelach pomp wskazana jest również dopuszczalna względna wilgotność powietrza, w którym urządzenie może prawidłowo funkcjonować.

Jednym z najczęstszych powodów zakłóceń są liczne urządzenia będące codziennym źródłem słabego pola elektromagnetycznego, np. telefony komórkowe. Pompy insulinowe spełniają wymagania norm dotyczących odporności na standardowe, codzienne zakłócenia elektromagnetyczne, niemniej przez ich mnogość zaleca się utrzymanie minimalnej odległości od takich urządzeń, wynoszącej 10 cm [Accu-Chek® Spirit Combo4], 25 cm [mylife ™ YpsoPump1] i 30 cm [MiniMed™ 780G2] w zależności od modelu pompy. Ponadto w sytuacji jakiegokolwiek narażenia pacjenta na źródła promieniowania należy zdjąć pompę (wraz ze sprzętem z nią sparowanym, typu sensor, nadajnik czy glukometr).

Do badań i zabiegów, w czasie których pompa insulinowa nie może znajdować się w pomieszczeniu, zalicza się m.in.:
– prześwietlenie rentgenowskie (np. wykonywanie zdjęcia RTG klatki piersiowej)
– obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR)
– tomografię komputerową (TK)
– pozytonową emisyjną tomografia komputerową (PET)
– zabiegi z użyciem diatermii

Cały artykuł i piśmiennictwo – serwis mp.pl

Skip to content