Moje miejsce na Ziemi. Aktywny projekt razem z Fundacją ORLEN.


Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą znalazło się w gronie organizacji współpracujących przy realizacji programu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN. Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 5000 złotych.

Efektem tego wsparcia będzie specjalna impreza sportowo-rekreacyjna promującą aktywny styl życia jako element profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Specjalny bieg pod hasłem „1 km od cukrzycy” odbędzie się wiosna w Gliwicach. Mamy nadzieję, że to tylko początek…

Moje miejsce na Ziemi to największy program grantowy Fundacji ORLEN, którego beneficjentami mogą być stowarzyszenia, instytucje kultury i sportu, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje z całej Polski. Fundacja do udziału w nim zachęca każdego, kto troszczy się o środowisko, w którym mieszka i ma pomysł jak je rozwijać. Wiele inicjatyw ma szansę zaistnieć dzięki lokalnym liderom społeczności, którzy angażują się w poprawę jakości życia wspólnoty. 

– PKN ORLEN jako lider branży i odpowiedzialny pracodawca bardzo mocno wspiera lokalne społeczności. Od lat jesteśmy blisko tych wszystkich, którzy chcą zmieniać swoje miejsce na Ziemi. Jako lider branży zachęcamy do działania wszystkich tych, którzy mają pomysł i energię, żeby rozwijać swoje środowisko. Chcemy docierać z naszym wsparciem szczególnie tam, gdzie jest ono naprawdę potrzebne, dlatego jestem dumny, że dzięki prowadzonemu przez Fundację ORLEN programowi „Moje miejsce na Ziemi” możemy wspólnie z mieszkańcami zmieniać, ulepszać i unowocześniać ich „małe ojczyzny” oraz dbać o rozwijanie wrażliwości społecznej – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Gala podsumowująca IV edycję programu Moje miejsce na Ziemi odbyła się w Muzeum Śląskim w Katowicach. W tym roku  najwięcej grantów na projekty otrzymało właśnie województwo śląskie.

– Zainteresowanie naszym programem nie maleje, a zgłaszane projekty są zawsze wartościowe. Cieszymy się, że zwłaszcza te najmniejsze wspólnoty, tak chętnie pracują nad zmianami, które pozytywnie wpływają na całą lokalną społeczność. Chcemy wspierać inicjatywy, które integrują sąsiadów oraz okolicznych mieszkańców i mogą być inspiracją i zachętą do podjęcia kolejnych ważnych działań w swoim otoczeniu. Pragniemy pomagać tym społecznościom i wierzymy, że jako Fundacja możemy realnie wspierać pozytywne zmiany. – podkreśliła  Katarzyna Różycka, PrezesFundacja ORLEN

Tegoroczna edycja programu zachęcała wnioskujących do pochylenia się nad lokalnymi potrzebami ekologicznymi i takie projekty były wyżej punktowane. O wsparcie ubiegały się organizacje z całej Polski. Wśród zgłoszonych do programu pomysłów na aktywizację mieszkańców wiele dotyczyło zielonej energii, zrównoważonego gospodarowania odpadami czy niemarnowania żywności.

Program „Moje miejsce na Ziemi” powstał w 2018 roku. Dotychczas pomoc finansową otrzymało 1085 organizacji. 

Fundacja ORLEN w tym roku obchodzi swój jubileusz 20-lecia istnienia. W tym czasie udało się pomóc wielu potrzebującym.