Nowe systemy CGM w refundacji. Petycja do Ministerstwa Zdrowia.

cgm-mojacukrzyca

Jako organizacje wspierające i reprezentujące osoby z cukrzycą zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszego stanowiska w sprawie rozszerzenia refundacji na szeroki wybór technologii monitorowania glikemii, które są dostępne na rynku w Polsce. – taka petycja trafiła do Ministerstwa Zdrowia.

Technologie do monitorowania glikemii istotnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa życia osób z cukrzycą, minimalizują ryzyko hipoglikemii, a także poprawiają samodzielność w zarządzaniu cukrzycą, co redukuje możliwość wystąpienia późnych komplikacji. W ten sposób przedstawiciele organizacji pacjenckich, w tym Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą argumentują wprowadzenie aktualizacji do rozporządzenia.

Dynamiczny postęp technologiczny w obszarze diabetologii wprowadza coraz to nowocześniejsze rozwiązania na polski rynek. Konkurencja na rynku rozwiązań technologicznych przynosi wymierne korzyści bezpośrednio dla pacjenta, który może wybierać rozwiązania dostosowane do jego potrzeb, jak również możliwości finansowych. Kluczowym jest umożliwienie lekarzom i użytkownikom wyboru sprzętu, dobrania optymalnej me-
tody terapii.

Osoby z cukrzycą, niezależnie od typu, stanowią zróżnicowaną grupę — wśród nich są dzieci, młodzież, dorośli, kobiety w ciąży, osoby aktywnie uczące się, uprawiające sport, pracujące w różnych zawodach. Każda osoba potrzebuje zindywidualizowanego podejścia do samokontroli, a więc również systemu monitorowania glikemii dostosowanego do indywidualnych cech organizmu i stylu życia.

W trosce o jakość zdrowia i życia osób z cukrzycą oraz zmniejszenie wydatków na leczenie powikłań apelujemy o objęcie refundacją jak najszerszego wachlarza systemów monitoringu glikemii.

Nowoczesne systemy monitorowania oferują funkcje informacyjne i alarmowe, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa — w tym alarmy na wysoki i niski poziom cukru, oraz komunikację z urządzeniami mobilnymi, co pozwala na szybką reakcję w sytuacjach krytycznych, umożliwiając interwencję i pomoc w przypadku zagrożenia życia.

Każda technologia ma nieco inną funkcjonalność i inną charakterystykę działania. Jedne systemy stworzone są jako urządzenia samodzielne i niezależne, współpracujące z wybranymi urządzeniami mobilnymi, inne współpracują jedynie z wybranym systemem pompy insulinowej. Dany system sprawdzający się u jednej osoby, może okazać się już mniej skuteczny u innej. Występują również takie niuanse uniemożliwiające pacjentowi korzystanie z danego systemu monitoringu jak np. alergia na dany składnik kleju użyty do mocowania sensora.

Petycję podpisali Fundacja dla Dzieci z Cukrzyca, Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy, Fundacja Michała Figurskiego „Najsłodsi”, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą oraz Fundacja Diabeciaki.

Pełna treść petycji

Skip to content