Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Od 1 marca 2020 niższe ceny insulin

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że w 2020 r. przewidziane są kolejne ułatwienia w dostępie do niektórych leków.

„Jesteśmy na fali wzrostowej, firmy widzą, że mają możliwość wprowadzania nowych produktów – podkreślił podczas konferencji z okazji Swiatowego Dnia Chorego.

– Od 1 marca zostaną zmniejszone ceny jednej z insulin krótkodziałających o kilka procent, a długodziałających o 16 proc. Mam nadzieję, że część innych producentów również obniży swoje ceny”.

Miłkowski zastrzegł jednak, że wciąż nie wszystkie potrzeby chorych na cukrzycę mogą być spełnione.

Na razie nie będzie możliwości sfinansowania pomp insulinowych oraz systemów monitorowania glikemii dla osób powyżej 26. roku życia, bo jest to duża grupa pacjentów i spore wydatki dla budżetu.

Systemy te oraz pompy są refundowane dla osób młodszych (które nie ukończyły 26 lat) z cukrzycą typu 1. Ostatnio – przypomniał wiceminister – wprowadzono także refundację czujników do monitorowania glukozy we krwi Flash dla dzieci od 4. do 18. roku życia.

Ocenia się, że w naszym kraju cierpi na cukrzycę 2,8 mln osób. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na jej leczenie ponad 2 mld zł rocznie, a wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie (wraz z utrata produktywności pacjentów) sięgają nawet 7 mld zł.

Skip to content