Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy. Raport o nowoczesnej farmakoterapii.

Dnia 28 września odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele środowiska pacjentów i ekspertów medycznych.

Podczas posiedzenia zaprezentowano wnioski i rekomendacje płynące z raportu „Ocena dostępu do nowoczesnej farmakoterapii (inhibitory SGLT-2, analogi GLP-1) w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych – analiza blisko 2 lata po refundacji”, który powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W drugiej części przedstawiono wnioski z prac Forum Ekspertów ds. Cukrzycy.

W posiedzeniu wzięli udział m. in. prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Irena Guszczyńska, wiceprezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.

Oto zapis posiedzenia.

Skip to content