Poznajcie nas! Oto aktualny Zarząd Towarzystwa!


W tym roku rozpoczęliśmy pracę w nowym składzie Zarządu. Wiekszość osób powinna być Wam znana a jesli nie to ich poznajcie!

Mariusz Masiarek – przewodniczący, Paweł Grajper – wiceprzewodniczący, Irena Guszczyńska – sekretarz, Mariusz Masiarek – przewodniczący, Paweł Grajper – wiceprzewodniczący, Irena Guszczyńska – sekretarz, Marek Sroka – skarbnik, Alina Strzała-Kłeczek, Monika Poloczek, Aleksandra Świerzy – członkowie

Dziękujemy za dotyczasową pracę dr Barbarze Malanowicz, wieloletniemu skarbnikowi oraz Arkadiuszowi Pietrzykowskiemu za wielotenie zaangażowanie w pracę.

Zarząd: