Refundacja systemu FGM od 18 roku życia. Pismo do MZ.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą wystąpiło do ministra zdrowia w sprawie dotyczącej rozszerzenia refundacji dla systemu FreeStyle Libre o dorosłych pacjentów stosujących intensywną insulinoterapię,

Systemy monitorowania cukrzycy metodą skanowania (FGM) mają udowodnioną skuteczność kliniczną, bezpieczeństwo oraz są kosztowo efektywne w stosunku do standardowych metod monitorowania poziomu glikemii. – argumentujemy w piśmie do Ministerstwa Zdrowia.

Prosimy o rozważenie możliwości rozszerzenia dostępu dorosłym pacjentom chorującym na cukrzycę do nowoczesnych systemów monitorowania glikemii.

Z naszych doświadczeń wynika, że wspomniany system stanowi bardzo duże wsparcie dla pacjentów, ułatwia im uzyskiwaniu lepszych wyników terapii i konsekwencji jest szansą na lepsze, a przede wszystkim zdrowsze i dłuższe życie oraz możliwość aktywnej pracy zawodowej bez wstydu i poczucia stygmatyzacji.

Nńowoczesne systemy monitorujące poziom glikemii to szansa na lepsze, a przede wszystkim zdrowsze, dłuższe i bardziej komfortowe  życie oraz  możliwość aktywnej pracy zawodowej.

Czekamy na decyzje.

Można w tej sprawie podpisać również petycję online do Ministerstwa Zdrowia. Link do petycji – tutaj

Skip to content