Rozszerzenie refundacji. Konsultacje społeczne. Przekaż swoje uwagi.

Otrzymaliśmy oficjalna prośbę z Ministerstwa Zdrowia o pilną konsultacje projektu Rozporządzenia o wyrobach medycznych wprowadzającego m.in. refundację FreeStyle Libre dla dorosłych.

Czegoś brakuje? ‼️Coś powinno być inaczej ujęte? Mamy już wnioski. Jeśli chcecie coś dołożyć od siebie prosimy o wiadomości do Biura biuro@mojacukrzyca.pl .Można też zostawić komentarze.

▶️Link do Pisma https://legislacja.rcl.gov.pl/…/1289…/dokument564201.pdf

▶️ Link treści zmian Refundacja. Duże zmiany. FreeStyle Libre refundowane dla dorosłych.

Skip to content