Walne Zebranie Członków Towarzystwa odbędzie się zdalnie


Walne Zebranie Członków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą odbędzie się w tym roku on line  w dniu 15 maja 2021 o godz. 11.00

Informujemy, że Walne Zebranie odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy Teams. W tym roku Walne Zebranie jest zebraniem wyborczym w związku z upływem kadencji na jaką zostały powołane władze Towarzystwa,  zatem musimy w trakcie Walnego Zebrania wybrać nowe władze organizacji.

Głosowania w trakcie Walnego Zebrania będą również odbywały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy Teams, wszystkie głosowania będą  jawne. 

Uczestnicy Walnego Zebrania będą przekazywali swój głos poprzez  ustne udzielenie odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Zebrania.

Udział w zebraniu należy zgłosić do 14 maja 2021r. do godz. 16.00  wysyłając maila na adres biuro@mojacukrzyca.pl  lub telefonicznie konieczne będzie także  przesłanie zgody w formie oświadczenia na odbycie się Walnego Zebrania i głosowań poza posiedzeniami zebrania  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy Teams.

Przypominamy, że uczestnictwo w Walnym Zebraniu to przywilej każdego Członka Towarzystwa. Będziemy  wybierać władze Towarzystwa, podsumowywać działalność, podejmować uchwały, zatwierdzać dokumenty oraz  przyjmować plany na kolejny rok działalności.

Skip to content