Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Będą zmiany w refundacji wyrobów medycznych w cukrzycy. Jest projekt rozporządzenia.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Znalazły się w nim zmiany i uzupełnienie dotyczące pacjentów chorych na cukrzycę. Projekt, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku trafił do konsultacji społecznych. W nadesłanym do biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą piśmie czytamy o zmianach dotyczących systemów ciągłego monitorowania glikemii CGM i FGM oraz osprzętu do pomp insulinowych.

Nowelizacja ma na celu poszerzenie dostępu pacjentów do wyrobów medycznych na zlecenie, uwzględniając zarówno nowe pozycje, jak i dostosowując limity do realiów rynkowych. Projektowana nowelizacja wprowadza zmiany będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych oraz uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych.

W nadesłanym piśmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zwraca uwagę na pozytywne dla środowisko zmiany w zakresie poszerzenia dostępu do osprzętu do pomp insulinowych, a także poszerzenia wskazań do refundacji systemów monitorowania glikemii.

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na błąd techniczny, w zakresie R.05.01 – Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością ≤10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk. – pisze wiceminister Miłkowski i dodaje – W projekcie brakuje fragmentu odnoszącego się do monitorowania zużycia pasków: kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

Minister poinformował również, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje odstąpić od monitorowania zużycia pasków.

W nadesłanym do naszego Biura tekście uzasadnienia oceny skutków regulacji Ministerstwo wymienia:

Co zmienia się dla pacjentów chorych na cukrzycę w projekcie rozporządzenia?

 • Dodanie wkładek ortopedycznych na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp co ma służyć profilaktyce pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej.
 • Zmiany w refundacji osprzętu do pomp insulinowych, uwzględniające rekomendowane okresy użytkowania, jak również nowe wyroby na rynku.
 • Uwzględnienie chorób rzadkich takich jak hiperinsulinizm i glikogenozą w refundacji systemów monitorowania glikemii, jak również zmiany w warunkach przyznawania tych systemów (m.in. poszerzenie wskazań do refundacji FGM o kobiety w ciąży i w okresie połogu z cukrzycą).

Ponadto jak wylicza portal mojacukrzyca.org zmiany dotyczą również aktualnych zapisów. Zobacz

Dodatkowo proponowane zmiany obejmują nowe zapisy dotyczącę innych schorzeń:

 • Zmiany limitów i opisów ortez i protez na zamówienie, jak również obuwia ortopedycznego na zamówienie, co wynika ze zmian technologicznych, a także konieczności uwzględnienia cen wyrobów medycznych. Limity zostały określone w oparciu o dane rynkowe, jak również możliwości uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w przypadku osób z niepełnosprawnością jest źródłem dofinansowania do zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „NFZ”.
 • Zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na wyroby chłonne z 30% do 20% oraz 10% w przypadku dzieci, co powinno znacznie zmniejszyć obciążenia po stronie pacjenta w zaopatrzeniu w wyroby chłonne. Ceny wyrobów medycznych w ramach wyrobów medycznych na zlecenie nie są cenami sztywnymi, co pozwala poszukiwać wyrobów w najbardziej konkurencyjnych cenach dla pacjenta. Biorąc pod uwagę dostępne ścieżki zaopatrzenia, w tym także możliwość zakupów przez internet realizowanych drogą wysyłkową, przez świadczeniodawców, którzy podpisali umowę z NFZ, obniżenie udziału w limicie zwiększa przystępność cenową wyrobów chłonnych.
 • Wprowadzenie do wykazu aparatów do pomiaru INR/PT dla pacjentów leczonych antagonistami witaminy K, wymagających regularnej kontroli wskaźnika PT/INR do ukończenia 18. roku życia lub ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca lub z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, co ma na celu poprawę przestrzegania farmakoterapii i ułatwienie monitorowania leczenia, a także w uzasadnionych medycznie przypadkach zmiany w dawkowaniu leków.
 • Poszerzenie wykazu o wyroby kompresyjne okrągłodziane w populacji pacjentów z niewydolnością żylną w leczeniu lub profilaktyce owrzodzeń żylnych.
 • Zwiększenie limitu refundacji w przypadku bardzo wysokich wad wzroku pow. 10 dptr.
 • Podział refundacji białych lasek ze względu na ich funkcjonalność i zastosowanie, wraz z odrębnymi limitami.
 • Wprowadzenie refundacji wyrobów dedykowanych pacjentkom po mastektomii: rękawów profilaktycznych kompresyjnych okrągłodzianych, gorsetów pooperacyjnych i biustonoszy.
 • Podział refundacji protez piersi ze względu na ich budowę oraz zwiększenie limitu na peruki.
 • Zmniejszenie udziału w limicie cewników hydrofilowych do 10% dla pacjentów dorosłych.
 • Wprowadzenie refundacji na plastry mocujące do filtrów HME.

Projekt rozporządzenia podlega teraz konsultacjom publicznym, które potrwają przez 15 dni. Nowelizacja powinna wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku co pozwoli na dostosowanie systemów informatycznych NFZ.

Pełna treść rozporządzenia Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Skip to content