Ceny insulin, pasków i igieł od 1 lipca 2022r. Nowa lista refundacyjna.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowej listy leków refundowanych. Obowiązuje od 1 lipca 2022r. Co nowego dla chorych na cukrzycę? Które leki maja niższą dopłatę pacjenta? Kiedy nowe leki?

Ogólne statystyki przedstawiają się następująco.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od lipca 2022 r. (nr 64), w porównaniu do obwieszczenia 63 zawiera następujące zmiany:

  1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostały dodane 54 produkty bądź nowe wskazania.
  2. Dla 153 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 340,25 zł).
  3. Dla 33 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,34 zł do 8,32 zł).
  4. Dla 243 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 2 164,55 zł).
  5. Dla 449 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 10,48 zł).
  6. Dla 479 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 2 164,55 zł).
  7. Dla 155 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 11,54 zł).
  8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 126 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

W przypadku leków dla osób chorych na cukrzycę:

– obniżono wysokość dopłaty pacjenta za preparat insuliny Levemir o 5,11 zł, Lantus o 2,27 zł. Obniżka dotyczy tez pasków do glukometrów Abra o 0,12 zł.

– nie ma podwyżek dopłat pacjenta.

Z listy refundacyjnej skreślono paski do glukometrów BTM Supercheck, Glucocard Vital

Nie pojawił się żaden nowy preparat.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział iż jesienią pojawią się nowe preparaty dla osób chorych na cukrzycę:

– Na pewno pochylimy się nad wspomnianą już przeze mnie cukrzycą i poszerzeniem grupy chorych, którzy będą mogli skorzystać z flozyn i leków GLP-1. Mocno jesteśmy w ten proces zaangażowani. Spróbujemy też zająć się kwestią zwiększenia nowej puli terapeutycznej w ostrej białaczce szpikowej. Jesteśmy też po rozmowach z neurologami w kwestii zmian w programie lekowym w SM. Tutaj jeszcze nie rozpoczęliśmy ostatecznych negocjacji z firmami, ale będziemy chcieli do tego usiąść. – powiedział wiceminister Miłkowski

źródło: Puls Medycyny

Pełna treść listy refundacyjnej tutaj: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r.

Skip to content