Flozyny na liście refundacyjnej!


Flozyny dla chorych na cukrzycę, nowe leki stosowane w raku jelita grubego, osteoporozie i stwardnieniu rozsianym znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wejdą w życie od 1. listopada.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że na refundację flozyn stosowanych w leczeniu cukrzycy typu drugiego pacjenci i lekarze czekali od dawna.

„Są to leki, które opóźniają leczenie insuliną i zmniejszają liczbę powikłań” – dodał Maciej Miłkowski.

Lek stosowny w osteoporozie będzie refundowany nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. „Zmieniono też kryteria dostępu do tej terapii”- dodaje wiceminister Miłkowski.

Refundowane będą także nowe terapie w raku jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, dwa nowe leki na stwardnienie rozsiane oraz preparat obniżający poziom cholesterolu, głównie u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.