Cukrzyca. Refundacja pomp insulinowych, wkłuć i zbiorników od 1 stycznia 2023.

Rok 2023 przyniesie wiele pozytywnych zmian dla osób chorych na cukrzycę! Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które opublikowano 28 października. Dzięki wprowadzonym zmianom, większa grupa pacjentów chorych na cukrzycę uzyska dostęp do refundacji. Poniżej omówienie zasad dla pomp insulinowych, zestawów infuzyjnych, czyli wkłuć oraz zbiorników na insulinę.

W przypadku pomp insulinowych nie zmienia się refundacja. Nadal pozostają refundowane do 26 roku życia. W rozporządzeniu o refundacji wyrobów medycznych obowiązującym od 1 stycznia 2023 rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej (lp. 91) o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych, co w związku z dotychczas obowiązującą konstrukcją zapisów nie było możliwe.

Zestawy infuzyjne będą zatem refundowane w leczeniu cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej w ilości do 10 sztuk na miesiąc.

Rozszerzono dostęp do refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3 (lp. 134).


Zasady refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej:

Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) albo moduły (zestawy) infuzyjne do pomp insulinowych bezdrenowych do 10 sztuk (poz. 91)


Pacjenci do ukończenia 26 roku życia

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 30 zł za sztukę, odpłatność pacjenta 0%

Ile sztuk?

Pacjentowi do 26 roku życia przysługuje 10 sztuk zestawów na miesiąc


Pacjenci powyżej 26 roku życia

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 30 zł za sztukę, odpłatność pacjenta 30%

Ile sztuk?

Pacjentowi do 26 roku życia przysługuje 10 sztuk zestawów na miesiąc


Pacjenci powyżej 26 roku życia – kobiety ciężarne

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jakie jest wskazanie?

Leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 30 zł za sztukę, odpłatność pacjenta 0%

Ile sztuk?

Pacjentowi do 26 roku życia przysługuje 10 sztuk zestawów na miesiąc


Zasady refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej:

Refundacji podlega zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk.

Kto przepisuje?

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Jaka jest odpłatność?

Limit finansowania ze środków publicznych 45 zł za sztukę, odpłatność pacjenta 30%

Jakie jest wskazanie?

Leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej

Ile sztuk?

Pacjentowi przysługuje 5 sztuk zbiorników na miesiąc


Zobacz także:

Skip to content