Cukrzyca to nasze wyzwanie. Parlamentarny zespół ds. cukrzycy

Odbyło się pierwsze robocze spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy. Celem działania zespołu będzie stworzenie długofalowej, systemowej strategii w zakresie prewencji oraz leczenia cukrzycy.

To efekt październikowego spotkania przedstawicieli organizacji pacjentów i organizatorów kampanii „Ścigamy się z cukrzycą” – zobacz O cukrzycy w Sejmie

Przewodniczyły mu posłanki Lidia Gądek oraz Krystyna Wróblewska. W posiedzeniu brali również udział lekarze specjaliści oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich zajmujących się problemem cukrzycy.

Mało jest schorzeń w Polsce, które dotykają tak dużej liczby osób. Nasz zespół na pewno będzie miał sporo pracy. – powiedziała na wstępie przewodnicząca zespołu posłanka dr Lidia Gądek.

Problemy leczenia cukrzycy w Polsce przedstawiła prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz a strategię Cukrzyca 2025 w imieniu Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą zaprezentował Mariusz Masiarek, prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL.

Strategia Cukrzyca 2025 ostrzega, iż w ciągu najbliższych 10 lat cukrzyca będzie jednym z największych problemów zdrowotnych. – Cukrzycę traktować można jako zagrożenie gospodarki kraju, jeśli teraz nie podejmie się odpowiednich starań profilaktycznych. Osoby źle leczone zwiększą koszty leczenia oraz pojawiać się będzie coraz częstsza absencja w pracy. Jeśli chodzi o koszty przeznaczone na profilaktykę cukrzycy Polska jest na niechlubnym ostatnim miejscu w rankingu. Trzeba to zmienić! – apelował Mariusz Masiarek

Strategia zakłada działania w trzech obszarach: profilaktyki cukrzycy, poprzez edukację społeczeństwa, określenie grup ryzyka i monitoringu stanu przedcukrzycowego, poprawę wyników leczenia i skuteczną prewencję powikłań oraz wsparcie osób z cukrzycą w społeczeństwie.

Strategia ustala również priorytety działań takich jak zmniejszenie liczby osób z cukrzycą, skuteczniejsza wykrywalność cukrzycy, monitoring i system wsparcia osób ze stanem przedcukrzycowym, zmiana modelu opieki nad pacjentem, organizacja edukacji diabetologicznej, efektywny system wykrywania i leczenia powikłań, opieka nad dziećmi i młodymi osobami z cukrzycą, poprawa dostępności i jakości diagnostyki metod, wsparcie psychologiczne i poradnictwo dietetyczne, aktywizacja zawodowa i zapobieganie dyskryminacji w pracy.

Na uwagę zwraca również wystąpienie Małgorzaty Marszałek z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, która z perspektywy dorosłego pacjenta chorego na cukrzycę wskazała na istotne problemy życia z ta nieuleczalną chorobą. – Osoby chorujące na cukrzycę wiedzą o niej wszystko, ale nie wiedzą jak z nią żyć i na to należy zwrócić uwagę. Problemem jest brak specjalistycznego zespołu terapeutycznego. – mówiła Marszałek

Można być umiarkowanie zadowolonym – stwierdził po spotkaniu Mariusz Masiarek, prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL. – Po raz pierwszy w ten sposób mówiliśmy o leczeniu cukrzycy, rozróżniając potrzeby pacjentów chorujących na jej różne typy, przede wszystkim na cukrzycę typu 1 i cukrzycę typu 2. To istotna zmiana w podejściu do kształtowania działań związanych z cukrzycą w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciel Ministra Zdrowia Jakub Banaszek oraz prof. Edward Franek z zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Nie zabrakło ambasadora kampanii „Ścigami się z cukrzycą” mistrza olimpijskiego Michała Jelińskiego oraz przedstawicieli organizacji pacjentów i lekarzy.

Posiedzenie zespołu można uznać za bardzo merytoryczne oraz dające nadzieję na realne zmiany sytuacji polskich diabetyków. Tego dnia ponad 450 posłów, senatorów i pracowników Sejmu RP  wykonało badanie pomiaru poziomu cukru w Sejmie RP.

Pełny zapis posiedzenia zespołu oraz galeria poniżej:

Skip to content