Diabetolodzy i Golec uOrkiestra dla MOJACUKRZYCA.PL!


Jesteśmy zaszczyceni! W tym roku podczas XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Kielcach dochód ze specjalnego koncertu charytatywnego już po raz drugi w historii zostanie przekazany na działalność Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL! Wystąpi Golec uOrkiestra a w koncercie wezmą udział uczestnicy Zjazdu.

Traktujemy to jako ogromne wyróżnienie i docenienie pracy na rzecz małych i dużych diabetyków z całej Polski! – mówi Mariusz Masiarek, przewodniczący Towarzystwa.

W tym roku Towarzystwo kontynuuje wsparcie dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę poprzez stypendia w ramach ogólnopolskich programów: Słodycz Wiedzy, HIPERTALENT i Drużyna MOJACUKRZYCA.PL.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą to największa organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na cukrzycę, zarówno dzieciom jak i dorosłym poprzez ogólnopolskie programy stypendialne. Ze stypendialnego wsparcia finansowego Towarzystwa skorzystały do tej pory 273 osoby chore na cukrzycę z całej Polski. 

W sumie we wszystkich edycjach naszych programów stypendialnych przekazaliśmy diabetykom wsparcie w wysokości prawie 150 tysięcy złotych. – podsumowuje Irena Guszczyńska, sekretarz Towarzystwa.

Ponadto corocznie w turnusach rehabilitacyjnych oraz warsztatach edukacyjnych bierze udział 400 uczestników z różnych zakątków naszego kraju. W ciągu 20 lat działalności takie wsparcie w chorobie otrzymało blisko 10 tysięcy osób.

Pomoc psychologiczna dla pacjentów oraz ich rodzin od wielu lat stanowi istotę działań Towarzystwa. Dzięki programom szkoleniowym w placówkach oświatowych – Szkoły i Przedszkola Przyjazne Diabetykom oraz akcjom prozdrowotnym i profilaktycznym Cukrzyca – nie bądź obojętny, możesz pomóc!, Pompowa Mapa Polski

Towarzystwo skraca dystans pomiędzy diabetykami a społeczeństwem, stara się zmieniać wizerunek diabetyków oraz czuwa nad działaniami decydentów. W ramach programu Zdrowo Jem, Jestem Aktywny! promuje zdrowy tryb życia w oparciu o zdrową dietę i aktywność fizyczną, wspierając profilaktykę rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy typu 2.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą codziennie dba o rozwój samorealizacji swoich podopiecznych, wychowuje ich w poczuciu wartości, skłania do wzajemnej pomocy, tworzy dobrą atmosferę i wzbogaca możliwości życia z chorobą. Przełamując bariery dla diabetyków w każdym wieku budzi w nich poczucie własnej wartości.

WWW.MOJACUKRZYCA.PL – dobra strona cukrzycy!

Mapa biegu - kliknij!

Mapa biegu – kliknij!

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA SPECJALNY BIEG „Wyprzedzić cukrzycę” organizowanym przez Komitet Organizacyjny XVII Zjazdu Naukowego PTD w dniu 07.05.2016 o godzinie 12.00. Udział jest bezpłatny. Dystans 2,5 km. Start/Meta Rynek w Kielcach.

Więcej szczegółów i Regulamin – www.17ptd.org zakładka Biegnij z Nami!

ZAPISY Bieg „Wyprzedzić cukrzycę”

 

 

Koncert Charytatywny 17 Zjazd PTD