Dlaczego zdrożały insuliny? Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

Po wystąpieniu Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą List do Ministerstwa Zdrowia mamy odpowiedź w sprawie podwyżki cen insulin.

Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Artur Fałek wskazał, iż ostatnia była zgodna z oczekiwaniami pacjentów.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Minister Zdrowia z dniem 1 września 2015 r. objął refundacją kolejny lek zawierający insulinę glargine pod nazwą Abasaglar. Insulina Abasaglar jest odpowiednikiem insuliny Lantus, co oznacza, że zawiera tę samą substancję czynną oraz charakteryzuje się takim samym działaniem terapeutycznym i takim samym profilem bezpieczeństwa, przy czym koszt terapii insuliną Abasaglar, z perspektywy pacjenta jest zdecydowanie niższy w stosunku do wcześniej ponoszonego kosztu terapii insuliną Lantus (dopłata pacjenta do 5 wkładów leku Abasaglar wynosi 53,66 i jest mniejsza od obowiązującej do 31 sierpnia 2015 dopłaty pacjentów do 5 wkładów leku Lantus i Levemir.)

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia decyzja o objęciu refundacją pierwszego odpowiednika insuliny Lantus, wpłynęła na wysokość dopłat do pozostałych insulin długodziałających.

Zwiększona dopłata pacjentów do insuliny Lantus i Levemir, wynika ze zmniejszenia limitu finansowania na skutek objęcia refundacją pierwszego odpowiednika insuliny Lantus, tj. insuliny Abasaglar, a wysokość tej różnicy wynika z konieczności ustalenia ceny zbytu pierwszego odpowiednika (z uwzględnieniem liczby dobowych dawek leku w opakowaniu jednostkowym) w wysokości nie większej niż 75 % ceny zbytu leku będącego wcześniej jedynym odpowiednikiem.

Ministerstwo wyraża nadzieję, że wzrost dopłat pacjenta będzie przejściowy, a podmioty odpowiedzialne za te leki obniżą urzędową ceną zbytu.

W świetle obowiązujących przepisów prawa Minister Zdrowia nie mam możliwości obniżenia z urzędu wysokości dopłat świadczeniobiorców.

W sytuacji wzrostu dopłaty pacjenta na skutek zmiany limitu finansowania może ona zostać obniżona tylko na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za lek.

Pełna treść odpowiedzi poniżej.

Ministerstwo Zdrowia o podwyżce cen insulin cz. 1Ministerstwo Zdrowia o podwyżce cen insulin cz. 2
Ministerstwo Zdrowia o podwyżce cen insulin cz. 3

Skip to content