List do Ministerstwa Zdrowia

W związku z opublikowaniem obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 rTowarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą przekazało swoje uwagi odnośnie ujętych zapisów.

W piśmie do MZ m. in. wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie ponad 50 procentowym wzrostem odpłatności za preparaty analogów długo działających insulin, zawierających substancje czynne: insulinum glargine i insulinum detemirum.

Ponadto zaapelowaliśmy o renegocjacje wysokości cen przy ponownej aktualizacji listy refundacyjnej, która pojawi się za dwa miesiące, 1 listopada.

Treść listu poniżej.

list_mz_01_09

 

Skip to content