Pomagamy w życiu z cukrzycą! KRS 0000022162

Edukacja i wsparcie pacjentów kluczem do sukcesu w leczeniu cukrzycy

Zmieniający się świat, rozwój technologii i sztucznej inteligencji powoduje, że niektóre dotychczasowe problemy mogą zniknąć. Zdaniem założyciela Microsoftu Billa Gatesa, mógłby istnieć świat, w którym „maszyny będą mogły zająć się produkcją jedzenia i innych rzeczy” a inni eksperci wskazują, że w najbliższych latach sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować opiekę zdrowotną poprzez poprawę diagnostyki chorób, znalezienie lepszych sposobów leczenia pacjentów i objęcie opieką większej liczby osób. 

Wprowadzenie do leczenia cukrzycy, szczególnie cukrzycy typu 1, wielu rozwiązań technologicznych zrewolucjonizowało podejście do jej leczenia. Jeszcze 10 lat temu podstawowym narzędziem były glukometr i pen. Aktualnie mamy dostęp do refundowanych systemów ciągłego monitorowania poziomu cukru we krwi, pomp insulinowych i rozwiązań idących w kierunku tzw. „zamkniętej pętli” wykorzystujących algorytmy przewidujące to co może wydarzyć się w przyszłości.

Jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że mimo tych wszystkich udogodnień kluczem do właściwego leczenia cukrzycy jest sam pacjent, a nie sprzęt. Jeśli pacjent nie będzie dostatecznie wyedukowany nawet najlepszy sprzęt z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w przypadku cukrzycy nie będzie w stanie zapewnić dobrego poziomu terapii.

W Polsce 20 tys. dzieci choruje na cukrzycę typu 1. Nadal nie potrafimy jej wyleczyć a to oznacza, że dzieci są skazane na życie z cukrzycą. Z drugiej strony z uwagi na wszechobecną nadwagę a nawet otyłość znacznie obniża się granica wieku diagnozowania stanu przedcukrzycowego czy cukrzycy typu 2. Zdarza się to już u niektórych u nastolatków.

Dzięki postępowi w rozwoju technologii zmniejsza się rola pacjenta w terapii. Jednak nie powinniśmy zachłystując się możliwościami urządzeń zapominać o edukacji. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wskazują cztery główne cele leczenia cukrzycy: optymalna kontrola glikemii, normalizacja masy ciała, monitorowanie czynników ryzyka oraz stosowanie nowoczesnych leków pozwalających na uniknięcie późnych powikłań.

Sporo udało się już zrobić, ale najważniejszym elementem pozostaje świadomość pacjenta i wiedza na temat procesów i przebiegu cukrzycy. Edukacja i wsparcie pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 stanowią fundament skutecznego zarządzania tą chorobą!

Pacjenci z cukrzycą typu 1 wymagają szczególnej uwagi, z uwagi na konieczność stałego podawania insuliny. Edukacja dotycząca samodzielnego monitorowania poziomu glukozy, odpowiednich dawek insuliny oraz planowania posiłków i aktywności fizycznej pozwala na lepszą kontrolę glikemii i minimalizację ryzyka powikłań.

W przypadku cukrzycy typu 2, edukacja skupia się często na zmianie stylu życia, w tym na diecie i codziennym ruchu. Zrozumienie wpływu tych czynników na poziom cukru we krwi jest kluczowe. Programy edukacyjne mogą obejmować planowanie zdrowych posiłków, monitorowanie wagi oraz rozwijanie nawyków sprzyjających utrzymaniu stabilnej glikemii.

Pacjenci z uwagi na przewlekłość schorzenia często zmagają się ze stresem związanym z chorobą.


Jest jeszcze bardzo istotna kwestia. Może w obecnych czasach nawet najważniejsza. To wsparcie psychologiczne, które odgrywa istotną rolę w obu typach cukrzycy. Pacjenci z uwagi na przewlekłość schorzenia często zmagają się ze stresem związanym z chorobą. Odpowiednie wsparcie emocjonalne może pomóc im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Grupy wsparcia, warsztaty organizowanie zarówno offline, jak i online, stwarzają przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami i zdobywania motywacji w leczeniu.

Przykładem może tu być program śródrocznych warsztatów edukacyjnych i turnusów wakacyjnych realizowanych od ponad 20 lat przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA.PL

Ponadto Towarzystwo prowadzi programy stypendialne dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, którzy mimo trudności z jakimi muszą się codziennie zmagać osiągają sukcesy w nauce, sporcie, rozwijaniu talentów artystycznych czy aktywności na rzecz innych ludzi lub istot.

Edukacja i wsparcie stanowią filary skutecznego zarządzania cukrzycą. Uzbrojeni w wiedzę i mogący liczyć na fachową pomoc, pacjenci są w stanie podejmować świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia, co prowadzi do lepszych wyników terapeutycznych i poprawy jakości życia.

Mariusz Masiarek, prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Tekst ukazał się w ramach kampanii „Choroby cywilizacyjne, diabetologia” Całą publikację można znaleźć tutaj

Skip to content