Eksperci: konieczne wprowadzenie standardu opieki zdrowotnej nad chorymi na cukrzycę

Wprowadzenie standardu opieki nad chorymi na cukrzycę i finansowanie odrębnego świadczenia w postaci kompleksowej porady diabetologicznej z ustaleniem planu leczenia opóźnią rozwój powikłań cukrzycy i zapobiegną przedwczesnym zgonom z jej powodu – oceniają eksperci.

Mówili o tym we wtorek podczas debaty, która odbyła się na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów w Warszawie. Swoje rekomendacje specjaliści zawarli w prezentowanym na debacie raporcie Fundacji Eksperci dla Zdrowia pt. „Ścieżka opieki nad chorym na cukrzycę. Kluczowe aspekty i rekomendacje zmian”.

Cukrzyca w perspektywie populacji jest istotnym wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. W Polsce cukrzyca dotyka około 3 mln osób – w tym ok. 10% dorosłej populacji. Szacuje się, że ok. 20% osób nie wie o swojej chorobie. Wg. prognoz NFZ zachorowalność na cukrzycę w Polsce będzie stale wzrastać i w 2025 r. wzrośnie o 7% w stosunku do 2018 r. Jeśli utrzymana zostanie dynamika zachorowalności na cukrzycę – w 2030 r. w systemie NFZ będzie ok. 4,2 mln zdiagnozowanych chorych. Cukrzyca powoduje groźne następstwa w postaci ostrych i przewlekłych powikłań, które skracają oczekiwany czas życia, prowadzą do kalectwa i utraty produktywności, a także pogarszają jakość życia chorego. Na koszt całkowity cukrzycy w systemie opieki zdrowia składają się: koszty diagnostyki i leczenia cukrzycy – ok. 3 mld zł, oraz koszty diagnostyki i leczenia powikłań cukrzycy – ok. 3 mld. zł. Cukrzyca stanowi w ten sposób, poza oczywistymi problemami dla samych chorych i ich rodzin, także znaczący problem organizacyjny dla systemu ochrony zdrowia i obciążenie budżetu państwa. Poprawę jakości życia pacjentów z cukrzycą, a także racjonalizację wydatków przeznaczanych na opiekę nad nimi można uzyskać poprzez optymalizację opieki. – oto fragment raportu ŚCIEŻKA OPIEKI NAD CHORYM NA CUKRZYCĘ. KLUCZOWE ASPEKTY I REKOMENDACJE ZMIAN

Zobacz DEBATA: Ścieżka opieki nad pacjentem z cukrzycą w świetle nowych dokumentów państwowych.

Kompleksowa opieka diabetologiczna koniecznością

Prezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia Marzena Domańska-Sadynica przypomniała, że raport Najwyżej Izby Kontroli (NIK) z 2018 r. dotyczący profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2 pokazał, że sytuacja chorych na cukrzycę w Polsce jest bardzo niekorzystna. „Pandemia koronawirusa nie poprawiła tej sytuacji, a raczej ją pogorszyła” – podkreśliła Domańska-Sadynica. Na podstawie analizy danych NIK oceniła, że zadania systemu ochrony zdrowia, związane z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem oraz leczeniem cukrzycy typu 2, nie były realizowane w Polsce skutecznie.

W raporcie NIK wskazała również na wzrost całkowitych kosztów leczenia cukrzycy oraz jej powikłań. „U żadnego pacjenta w przypadku udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej nie uzyskano pełnego wyrównania metabolicznego. (…) Lekarze nie wywiązywali się z obowiązku kierowania pacjentów na wszystkie wymagane w ciągu roku badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne” – wymieniała Domańska-Sadynica.

Zaznaczyła, że z raportu wynika, iż pacjent z cukrzycą typu 2 „nie jest w Polsce dobrze zaopiekowany, błąka się w systemie, nie ma porad specjalistycznych”. „Stąd nasza propozycja konkretnych rozwiązań” – powiedziała. Domańska-Sadynica podkreśliła, że projekt zmian prezentowany w raporcie został przygotowany na bazie zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) i jest spójny z kierunkami zawartymi w dokumentach Ministerstwa Zdrowia, które określają zmiany w systemie ochrony zdrowia w pespektywie 2030 roku. Chodzi przede wszystkim o dokument strategiczny pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” Resort wskazał w nim, że cukrzyca jest priorytetem zdrowotnym w naszym państwie, przypomniała Domańska-Sadynica.

W raporcie zawarte zostały dwie rekomendacje: standard organizacyjny opieki zdrowotnej w zakresie cukrzycy oraz nowe świadczenie, jakim ma być kompleksowa porada diabetologiczna z ustaleniem planu leczenia.

Współautor raportu, prof. Leszek Czupryniak, ordynator Oddziału Klinicznego Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM przypomniał, że standard powstał w efekcie prac zespołu powołanego zarządzeniem ministra zdrowia 8 marca 2018 roku. Zawiera on zasady i wymagania dotyczące właściwej opieki diabetologicznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), diabetologicznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), jak również lecznictwa szpitalnego, z uwzględnieniem szczególnych grup pacjentów, na przykład ciężarnych, dzieci i młodzieży, czy też osób dotkniętych zespołem stopy cukrzycowej. Zaznaczył, że niestety wypracowany standard nie został dotychczas wdrożony.

„Standard ma służyć temu, żeby było dokładnie wiadomo, co należy do obowiązków POZ, a co do obowiązków ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Aż 90 proc. zawartości tego standardu to jest to, co znajduje się w zaleceniach dotyczących opieki nad chorymi na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które ukazują się od 2004 r. i co roku są aktualizowane” – powiedział.

źródło: pap.pl/sejm.gov.pl

Skip to content