Nowy rok szkolny! Poczuj słodycz wiedzy!


W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom radości ze zdobywania wiedzy, idealnych cukrów oraz jak najwięcej okazji do spotkań ze znajomymi, nie tylko na lekcjach!

Oby ten rok obfitował w przyjemności związane z kontaktami w realnej rzeczywistości. Dobre oceny mogą pomóc w zdobyciu stypendium w nowym roku szkolnym.

Tymczasem zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na stypendium Słodycz Wiedzy w XI edycji Dziękujemy za wszystkie wnioski. Czeka nas sporo pracy. Komisja zabiera się do weryfikacji zgłoszeń. Ogłoszenie wyników tak szybko jak będzie to możliwe.

Tymczasem zapraszamy do poznania dotychczasowych kilkuset stypendystów Galeria Słodycz Wiedzy

SŁODYCZ WIEDZY to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Stypendium może otrzymać każdy uczeń chory na cukrzycę. Jest przyznawane w dwóch kategoriach – szkoły podstawowej klasy IV-VIII i szkoły ponadpodstawowej.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą wyróżniająco radzą sobie z nauką. Stypendium SŁODYCZ WIEDZY może otrzymać uczeń, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwyższą średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku.

Stypendia dla młodych diabetyków w XI edycji ufundowali: Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Boehringer Ingelheim, 

Grono fundatorów może się powiększyć… Aby dołączyć do fundatorów stypendiów prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – Tel. 605 3310345 lub 32 331 33 49